Thánh Nhạc Trong Phụng Vụ

Quí Anh Chị vào trong website: thuvienamnhac.org – vào mục tìm kiếm: đánh tên bài hát. Sau đó sẽ hiện lên tên bài hát và tác giả. Ví dụ: Ca lên đi 3 hoặc Ca khúc trầm hương. Sẽ có tên tác giả và file PDF​. Chúc quí zị thành công… Nhớ hát hay và hay hát (Có nghĩa là vừa hát hay vừa hay đi tập hát. Nếu hay đi tập hát thì sẽ hát hay).

Click on the link:  thuvienamnhac.org/tim-ki-m-search

Tel: 239-561-2245 | Fax: 239-561-3713

​​​Liên Lạc

13060 Palomino LN. Fort Myers, FL 33912

Giờ Lễ

Chiều Thứ Bảy: 4:00pm; 8:00pm (Việt)

Chúa Nhật: 7:15am; 9:15am; 11:15am

Giờ Giải Tội

Trước Thánh Lễ Việt Nam Thứ Bảy

© 2017 by Cộng Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Fort Myers, FL