top of page

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm thuộc Cộng Đoàn Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Fort Myers, FL được thành lập ngày 4  - 11 - 2017 do Cha Quản Nhiệm Laurensô Nguyễn Văn Châu, CRM. Đây là công việc của Chúa Thánh Thần nhằm mở mang nước Chúa qua đời sống mật thiết với Thánh Tâm Chúa Giêsu, cũng như đền tạ tất cả những tội lỗi của nhân loại đã xúc phạm đến Thánh Tâm Người. Mục đích của Đoàn là “hướng mọi hoạt động vào mục đích cổ động và duy trì tinh thần Kitô giáo trong gia đình và ngoài xã hội.” Trong tất cả hoạt động của Đoàn phải được thực hiện trong Chúa Kitô, với Chúa Kitô và vì Chúa Kitô, hầu cho “Nước Chúa trị đến”, như khẩu hiệu của Đoàn.

Mến chúc Đoàn được luôn thăng tiến trong Thánh Tâm Chúa Giêsu qua việc đọc Lời Chúa, suy niệm Lòng Thương Xót Người, và thực hiện công việc bác ái trong gia đình, cộng đoàn  và xã hội. Linh Mục Tầm Thường chia sẻ trong bài viết với tựa đề, “Con biết con cần Chúa.” Dĩ nhiên, con người dù muốn dù không cũng thuộc về Chúa và lệ thuộc vào Ngài vì Ngài tạo dựng nên con người và những gì con người lãnh nhận đều do mưa hồng ân của Ngài. Mặt khác, “Chúa cần con” để nối rộng bàn tay Chúa trong việc rao giảng Tin Mừng. “Các con hãy đi giảng dậy muôn dân rửa tội cho họ…” Để thực hiện được việc này, chúng ta được mời gọi sống thân mật với Chúa như nhành nho kết hợp với thân cây. Với Chúa, mọi sự đều có thể. Ngài chính là tác giả thay đổi lòng người. Việc Ngài đòi hỏi chúng ta là sống đích thực người môn đệ của Ngài qua việc yêu thương và xây dựng một xã hội tốt đẹp trong tình yêu của Người. “Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con yêu thương nhau.”

Lm. Laurenso Cha​u Nguye​n, CRM

bottom of page