top of page

Hình Ảnh Giáng Sinh

Giáng sinh mùa của yêu thương, nối kết tình trời và tình người. Mặc dù khí trời mùa đông và những cơn gió xe lạnh, nhưng không đủ làm lạnh lòng người. Từ chiều sâu thẳm của lòng người vẫn vọng lên bài ca giáng sinh, kỷ niệm việc Chúa xuống thế làm Người, bày tỏ lòng yêu thương của Đấng Tạo Hóa dành cho họ. “Người đã thương họ đến cùng.” Vì vậy, những cánh thiệp giáng sinh không chỉ là những lời chúc xuông, nhưng hàm chứa tâm tình tạ ơn Thiên  Chúa, cám ơn nhau, và những lời chúc thân thương dành cho nhau. Thiệp giáng sinh chỉ là thiệp giáng sinh, nhưng nếu thực tại đàng sau của tấm thiệp chứa đựng tình thương thì nó sẽ trở thành món quà vô giá. Người ta không đánh giá giá trị của tấm thiệp, nhưng là tình thương hiện diện sau tấm thiệp ấy. Vì vậy, bất cứ tấm thiệp nào được gởi đi hoặc lãnh nhận đều mang sứ điệp của tình thương và niềm vui. Cầu chúc mọi người sống tâm tình yêu thương của mùa giáng sinh. “Yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức, và hết trí khôn;” đồng thời “Yêu thương tha nhân như Chúa yêu.” Đó là điệp khúc cần phải được hát lên trong cuộc sống, hầu từng giây từng phút của cuộc đời vọng lại bài ca giáng sinh yêu thương mà Thiên Chúa dành cho con người. 

Lm. Laurensô M. Châu Nguyễn, CRM

15-M
15-M
press to zoom
14-M
14-M
press to zoom
1-M
1-M
press to zoom
3-L
3-L
press to zoom
6-M
6-M
press to zoom
26-M
26-M
press to zoom
34-M
34-M
press to zoom
22-M
22-M
press to zoom
37-M
37-M
press to zoom
52-M
52-M
press to zoom
38-M
38-M
press to zoom
56-M
56-M
press to zoom
66-M
66-M
press to zoom
71-M
71-M
press to zoom
83-M
83-M
press to zoom
82-M
82-M
press to zoom
80-M
80-M
press to zoom
IMG_5914-M
IMG_5914-M
press to zoom
IMG_5921-M
IMG_5921-M
press to zoom
IMG_5919-M
IMG_5919-M
press to zoom
IMG_5908-M
IMG_5908-M
press to zoom
IMG_5904-M
IMG_5904-M
press to zoom
IMG_5922-M
IMG_5922-M
press to zoom
IMG_5928-M
IMG_5928-M
press to zoom
bottom of page