Thông Báo

Xuân Mậu Tuất 2018

Chúa Nhật 18 tháng 1 năm 2018

Thánh lễ Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 tại nhà thờ St. John XXIII lúc 1:00pm.

13060 Palomino LN

Fort Myers, FL 33912

Sau thánh Lễ, vui Xuân tại địa điểm:

Unitarian Universalist Church

13411 Shire Ln, Fort Myers, FL 33912

Tel: 239-561-2245 | Fax: 239-561-3713

​​​Liên Lạc

13060 Palomino LN. Fort Myers, FL 33912

Giờ Lễ

Chiều Thứ Bảy: 4:00pm; 8:00pm (Việt)

Chúa Nhật: 7:15am; 9:15am; 11:15am

Giờ Giải Tội

Trước Thánh Lễ Việt Nam Thứ Bảy

© 2017 by Cộng Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Fort Myers, FL