• Một người xin cho được bình an và khoẻ mạnh.

  • Một gia đình xin cho con cái ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, và giữ đạo cho nên.

  • Một Anh xin có công ăn việc làm ổn định.

  • Một gia đình xin cho ba má được bình an và hòa thuận thương yêu nhau.

  • Một Chị xin cho chồng không cờ bạc và siêng năng đi lễ.

  • Một người xin cho người em tìm gặp được người tốt để kết duyên.

  • Một người mẹ xin cho các con yêu thương nhau và giữ luật Chúa.

Xin C​ầu Nguyện

Cầu Nguyện giúp bạn kết hợp với Đấng Tạo Hóa, sống hài hòa với thiên nhiên, thân tình với tha nhân, và giúp bạn luôn có một tâm hồn bình an trong cuộc đời.

Tel: 239-561-2245 | Fax: 239-561-3713

​​​Liên Lạc

13060 Palomino LN. Fort Myers, FL 33912

Giờ Lễ

Chiều Thứ Bảy: 4:00pm; 8:00pm (Việt)

Chúa Nhật: 7:15am; 9:15am; 11:15am

Giờ Giải Tội

Trước Thánh Lễ Việt Nam Thứ Bảy

© 2017 by Cộng Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Fort Myers, FL