top of page

Ban Điều Hành Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Với bầu không khí vui tươi trong cuộc gặp gỡ ngày 19 tháng 8 năm 2017, Cha linh hướng cùng Quí Anh tham gia Đoàn Liên Minh Thánh Tâm đã chia sẻ những tâm tình yêu thương hòa lẫn niềm vui của người môn đệ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Quí Anh chọn Thánh Tâm Chúa Giêsu làm điểm tựa cho cuộc đời, đồng thời phó thác chính mình và gia đình nơi Người, để dù bất cứ hoàn cảnh nào, Quí Anh vẫn tin, cậy, và yêu mến Ngài.

Trong buổi gặp gỡ này, Cha Linh hướng cũng muốn Quí Anh chọn ra một người lãnh đạo Đoàn. Với sự tín nhiệm của Quí Anh, Anh Bênêđictô Đặng Ngọc Tựu giữ chức vụ Đoàn Trưởng. Sau đó, Anh Đoàn Trưởng chọn phó nội vụ: Anh Phêrô Nguyễn Khánh. Phó ngoại vụ: Anh Phêrô Cao Cường. Thư ký: Anh Phaolô Bùi Trác.

Xin Chúa chúc lành cho Đoàn và ban nhiều ơn để Đoàn thăng tiến trong tình yêu của Thánh Tâm Chúa, chia sẻ tình thương cho tha nhân, nhất là làm vinh danh Chúa và cứu các linh hồn.

Đoàn trưởng: Anh Bênêđictô Đặng Ngọc Tựu

Phó nội vụ: Anh Phêrô Nguyễn Khánh

Phó ngoại vụ: Anh Phêrô Cao Cường

Thư ký: Anh Phaolô Bùi Trác

bottom of page