top of page

Các Ban Ngành

Đoàn trưởng Ca Đoàn:                     Michelle Nguyễn

Trưởng Ban Ẩm Thực:                     Thảo Lê

Trưởng Ban Âm Thanh:                   Toản Bùi

Trưởng Ban Phụng Vụ:                ​     Khiêm & Trác

Ban Sách Thánh & lời nguyện:         Anh Tựu

Ban Thừa Tác Viên TT:                     Anh Văn

Trưởng Ban Trang Trí:                      ?

Trưởng Ban Trật Tự & Tiếp Tân:      Tân Phạm

Trưởng Ban Dâng Hoa:                     Chị Thảo Lê

Trưởng khu Cape Coral:                   Thuỷ Nguyễn

Trưởng khu Fort Myers:                   Khánh Nguyễn

Trưởng khu Lehigh:                         Thảo Nguyễn

Trưởng khu Port Charlotte:              Trọng Lê

Trưởng khu Naple & Bonita:           ​?

bottom of page