top of page

Bản Tin Cộng Đoàn

Tên Cộng Đoàn và mừng lễ Bổn Mạng: 

Sau khi lắng nghe ý kiến của Cộng Đoàn và bàn hỏi với Cha tiền nhiệm, Cộng Đoàn chúng ta đã quyết định lấy tên Cộng Đoàn Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và mừng bổn mạng vào dịp Lễ Mẹ Đau Thương ngày 15 tháng 9 hàng năm. Cha Chánh Xứ đã chính thức chấp nhận và chia sẻ niềm vui với Cộng Đoàn. Xin Quí Ông Bà và Anh Chị em hợp ý tạ ơn Chúa và Mẹ Maria; đồng thời xin ơn sống noi gương Mẹ Maria và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, làm chứng nhân cho Tin Mừng, mở mang nước Chúa, và vinh danh Ngài.

Thánh Lễ mừng bổn mạng Mẹ Đau Thương:

Cộng Đoàn sẽ dâng Thánh Lễ mừng bổn mạng Mẹ Đau Thương vào Thứ Bảy, lúc 8:00pm, ngày 16 tháng 9 năm 2017. Chương trình: Kiệu Mẹ, Dâng Hoa, Thánh Lễ & tiệc mừng sau Thánh Lễ. Xin quí ông bà và anh chị em hợp ý cầu nguyện cho mọi người trong Cộng Đoàn, nhất là những người đang gặp khó khăn phần hồn cũng như phần xác, được Mẹ nâng đỡ, ủi an, và che chở. Xin hợp ý cùng con dâng Cộng Đoàn cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, để tất cả sinh hoạt đều được hướng dẫn dưới sự chỉ huy của Mẹ, hầu nước Chúa được vinh quang.

Tiệc tạ ơn dịp lễ thanksgiving:

Nhân dịp ngày tạ ơn, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Hoa Kỳ, Cộng Đoàn sẽ tổ chức tiệc tạ ơn "thanksgiving" tại phòng community room vào lúc 7:00pm, Chúa Nhật, ngày 26 tháng 11. Xin Quí Ông Bà và Anh Chị Em tích cực tham gia. Sự hiện diện của Quí Vị chính là lời tạ ơn Chúa và lòng biết ơn nhau qua việc chia sẻ tấm bánh tinh thần cũng như vật chất. Chắc chắn bữa tiệc tạ ơn yêu thương sẽ được Chúa chúc lành khi mỗi người chia sẻ với Chúa và anh chị em trong khả năng của mình. Xin liên lạc với chị Thảo hoặc Anh Khiêm. Chị Thảo: 941.286.3354 / Anh Khiêm: 239.470.8666.

bottom of page