Thông Báo

Thánh Lễ Đêm Chúa Giáng Sinh

Chúa Nhật ngày 24 tháng 12 năm 2017

10:30pm     Thánh Ca (Ca Đoàn Cêcilia phụ trách)

                  Kiệu Chúa Hài Đồng

                  Thánh Lễ Trọng Thể Mừng Chúa Giáng Sinh

                  Sau Thánh lễ, tiệc trà (Bánh ngọt và trà)