top of page

Thông Báo

Thánh Lễ Đêm Chúa Giáng Sinh

Chúa Nhật ngày 24 tháng 12 năm 2017

10:30pm     Thánh Ca (Ca Đoàn Cêcilia phụ trách)

                  Kiệu Chúa Hài Đồng

                  Thánh Lễ Trọng Thể Mừng Chúa Giáng Sinh

                  Sau Thánh lễ, tiệc trà (Bánh ngọt và trà)

bottom of page