Ca Đoàn Cêcilia 

Hay hát là cầu nguyện 3 lần. Hát hay là cầu nguyện 6 lần. Hát hay và hay hát là cầu nguyện 9 lần. Giọng hát hay được cất lên từ một trái tim yêu Chúa và thương người sẽ là bản tình ca vang vọng đến đời đời. Chân thành cám ơn Ca Đoàn nhỏ bé, nhưng với trái tim rộng lớn.

Tel: 239-561-2245 | Fax: 239-561-3713

​​​Liên Lạc

13060 Palomino LN. Fort Myers, FL 33912

Giờ Lễ

Chiều Thứ Bảy: 4:00pm; 8:00pm (Việt)

Chúa Nhật: 7:15am; 9:15am; 11:15am

Giờ Giải Tội

Trước Thánh Lễ Việt Nam Thứ Bảy

© 2017 by Cộng Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Fort Myers, FL