top of page

Ca Đoàn Cêcilia 

Hay hát là cầu nguyện 3 lần. Hát hay là cầu nguyện 6 lần. Hát hay và hay hát là cầu nguyện 9 lần. Giọng hát hay được cất lên từ một trái tim yêu Chúa và thương người sẽ là bản tình ca vang vọng đến đời đời. Chân thành cám ơn Ca Đoàn nhỏ bé, nhưng với trái tim rộng lớn.
bottom of page